ปฏิทินกิจกรรม

08

Jun 2019

8:00 - 18:00

เริ่มเรียนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2562

01

Jun 2019

8:00 - 18:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

21

May 2019

8:00 - 18:00

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล , อนุบาล 1 – 3 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2562

20

May 2019

8:00 - 18:00

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

16

May 2019

8:00 - 18:00

เปิดปีการศึกษา 2562 : นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – มัธยมปีที่ 3 เปิดภาคเรียน

11

Apr 2019

8:00 - 18:00

เรียนภาคฤดูร้อน 2562 วันสุดท้าย

สอบถามเพิ่มเติม