สาระน่ารู้

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the…

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the…

ปฏิทินกิจกรรม

16

Mar 2019

8:00 - 12:00

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลรับผลการเรียนปีการศึกษา 2561และ จำหน่ายหนังสือเรียน ระดับอนุบาล 1 - 3

14

Mar 2019

8:00 - 18:00

เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน 2562 : Summer 2019

02

Mar 2019

17:00 - 21:00

งาน Srisuvit Education Day : SED 2019

01

Mar 2019

8:00 - 18:00

ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2561

28

Feb 2019

8:00 - 18:00

ซ้อมใหญ่กิจกรรมการแสดง งาน Srisuvit Education day : SED 2019

25

Feb 2019

8:00 - 18:00

นักเรียนทุกระดับชั้นสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

สอบถามเพิ่มเติม