ยี่สิบหก มิถุนา มาน้อมนพ

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม ระบือนามปราชญ์เปรื่องเรื่องอักษร ประดิษฐ์ถ้อยร้อยลำนำเป็นคำกลอน "พระสุนทรโวหาร" คนขานไกล ว่าเป็นเอกในอักษรกลอนสุภาพ อีกทั้งกาพย์ โคลง ฉันท์ประพันธ์ได้ เป็นมณีกวีศิลป์แผ่นดินไทย ขอนบไหว้กราบครูด้วยบูชา