ข่าวสารโรงเรียน

Srisuvit X Microsoft

Srisuvit X Microsoft .... คุณครูโรงเรียนศรีสุวิชเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ Microsoft Teams ซึ่ง Microsoft Teams เป็น Application สื่อสารระดับองค์กร…

Srisuvit’s New project ~~~ > Coming soon 🚩

Srisuvit’s New project ~~~ > Coming soon 🚩How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the…

ศึกษาดูงาน ณ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

🎨💃 นักเรียน Tack สถาปัตยกรรม และ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ 🖍
#srisuvitschool
#…

Leadership is an action, not a position.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ โดยดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
Dr.Natthawut Yodsuwanผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง