ข่าวสารโรงเรียน

สนฉัตร 🌲🌲🌲🌲🌲

15.01.2021
สนฉัตร 🌲🌲🌲🌲🌲
ใบสีเขียวสด รูปทรงเหมือนฉัตร ที่เป็นของสูง ของมงคลที่มิอาจประเมินค่าได้ ... ช่วยเสริมให้มีแต่เรื่องดีๆ…

#พบผู้อำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน SRISUVIT@HOME

อยู่บ้าน...หยุดเชื้อ...เพื่อตัวเองปลอดภัย ประเทศไทยได้ไปต่อนักเรียนเรียนอยู่บ้าน ครูสอนอยู่โรงเรียน #พบผู้อำนวยการ…

SRISUVIT@HOME 

โรงเรียนศรีสุวิชยังคงมีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเรียนในรูปแบบ "SRISUVIT@HOME" และในวันที่ 4 มกราคม 2564…