ข่าวสารโรงเรียน

Get Ready!! 🔜 TU X SVT ME-D : Pre-Medical Engineering and Digital Technology

Get Ready!! 🔜 TU  X SVT 
ME-D  : Pre-Medical Engineering and Digital Technology 
ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา…

Welcome teachers from Jeollanam-do office of education , South Korea.

한국에서 오신 선생님들을 환영합니다 : Welcome teachers from jeollanam-do office of education , South Korea.ศึกษาดูงาน ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นักเรียน Track สถาปัตยกรรม  Track นิเทศศาสตร์และมัลติมีเดีย ศึกษาดูงาน ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 🎨🤹🎼🥁
#SrisuvitSchool 
#มัธยมปลาย
#…

งานแถลงข่าว #SVT_Run2022

งานแถลงข่าว…