ข่าวสารโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่2 ของโรงเรียนศรีสุวิช

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่2 ของโรงเรียนศรีสุวิชSVT High School LEADERS Programme #2พี่โอมCocktail กับบทบาทวิทยากร

คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสุวิชขอขอบคุณ…

ขอแสดงความยินดีกับท่านู้อำนวยการ ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ จบหลักสูตรการอบรมสถาบันวิทยาลัยผู้นำไทยจีน (วทจ.) รุ่นที่3

ขอแสดงความยินดีกับท่านู้อำนวยการ ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ในโอกาสที่ได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (โควตานักเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio ในระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้นและตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (โควตานักเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อด้วย Portfolio ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย …