ข่าวสารโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสุวิช

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีสุวิช ที่ได้รับรางวัล🎉📍รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนครบ 20…

SVT Prep Camp 2021

กิจกรรมวันที่สองของ SVT Prep Camp 2021

SVT Prep Camp 2021

กิจกรรมวันแรกของ SVT Prep Camp 2021