ข่าวสารโรงเรียน

วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

#Minecraft For Education

#Minecraft For Educationคณะครูอนุบาล และ ครูฝ่ายมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรม Minecraft For EducationTrain the Trainer

#Train the Trainer คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนศรีสุวิชเข้ารับการอบรม และได้รับ Certified ในการสอนภาษาอังกฤษ