ข่าวสารโรงเรียน

เตรียมความพร้อมห้องเรียนเพื่อรอรับนักเรียนวันเปิดเทอม

เรายังคงรักษามาตรฐาน เรื่องของความสะอาดซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการป้องกันโควิด-19…

Our Journey,Our History

วันนี้ท่านผู้อำนวยการ ประชุมหารือเรื่องการปรับภูมิทัศน์เพื่อการจัดทำอาคารเรียนหลังใหม่กับ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลบางละมุง และทีมสถาปนิก…