ข่าวสารโรงเรียน

"Chaina 5.0 : เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI" โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช ขอขอบคุณ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร  ที่มาบรรยาพิเศษ ในหัวข้อ "Chaina 5.0 : เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI…

Steam Education

กิจกรรม #SteamEducation ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 นักเรียนได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีทั้งหมด 8 ฐานการเรียนรู้ 🦠🧬🌡🔭🔬
ฐานที่ 1 โรคเหา…

Srisuvit Knowledge Sharing Space

Srisuvit Knowledge  Sharing Space 💡
Electric Vehicle (EV Car)
เรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า 100%  #TESLA  
 : นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
⚙️โดย "TSL Thailand…

12 สิงหาคม พิธีถวายพระพรชัยมงคล

ท่านผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง…