ข่าวสารโรงเรียน

Active Learner : มิติสัมพันธ์ อนุบาล3 ด้านสติปัญญา

Active Learner : มิติสัมพันธ์ อนุบาล3 ด้านสติปัญญา

ลูกๆอนุบาล 3 ได้เรียนรู้ ลงมือทำในสิ่งที่อยู่นอกห้องเรียน 

พระปิยมหาราช

พระปิยมหาราช...ผู้ปราดเปรื่อง

โลกปลดเปลื้องทุกข์ทน พ้นระส่ำ

ธ โอบอุ้มผองชนเฉกฝนพรำ

เป็นกอบกำ ทำกิน บนถิ่นไทยผู้นำหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน

โรงเรียนศรีสุวิชยินดีต้อนรับ ผู้นำหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน

พิธีเบิกเนตรและสวดถวายพระพร

พิธีเบิกเนตรและสวดถวายพระพร ในการจัดตั้งพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระปิยะมหาราช ในเวลา 5.55 นาฬิกา

เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า

วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 วันครู 👩‍🏫

"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"คณะตัวแทนครูโรงเรียนศรีสุวิช