ข่าวสารโรงเรียน

BEST OF THE BEST

โรงเรียนศรีสุวิช ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะ(กาย จิต ปัญญา สังคม) ระดับต้นแบบ BEST OF THE BEST…

SVT Baby I’m Rockstar

ปรากฏการณ์ความ ROCK ของอนุบาลศรีสุวิช📍 SVT Baby I’…

20 มิถุนายน พิธีไหว้ครูโรงเรียนศรีสุวิช

เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอนคุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกรศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู20…