ปฏิทินกิจกรรม

09

Aug 2024

9:00 - 9:00

งานสายใยผูกผัน อ.1-3

05

Aug 2024

8:00 - 15:00

สอบกลางภาค 1/2567 ม.4-6

31

Jul 2024

8:00 - 15:00

ป.1 ทัศนศึกษา

29

Jul 2024

8:00 - 15:00

หยุดชดเชยวันเฉลิมฯ

22

Jul 2024

8:00 - 15:00

หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

18

Jul 2024

8:00 - 15:00

สอบกลางภาค1/2567 ประถม-มัธยม

09

Jul 2024

8:00 - 10:00

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2567

03

Jul 2024

8:00 - 15:00

ทัศนศึกษา ป.5

01

Jul 2024

8:00 - 11:00

เปิดกองลูกเสือ

27

Jun 2024

8:00 - 15:00

ทัศนศึกษา ป.4