ปฏิทินกิจกรรม

01

Feb 2020

8:00 - 16:00

สอบO-NET

31

Jan 2020

9:00 - 12:00

มิติสัมพันธ์ อนุบาล3

18

Jan 2020

8:00 - 12:00

วันพบผู้ปกครอง3/2562

25

Dec 2019

8:00 - 10:00

กิจกรรมวันคริสต์มาส

23

Dec 2019

8:00 - 15:00

สอบกลางภาคเรียน

20

Dec 2019

9:00 - 12:00

มิติสัมพันธ์ อนุบาล 2

13

Dec 2019

8:00 - 14:00

ป.6เข้าค่ายพักแรม

04

Dec 2019

9:00 - 10:00

กิจกรรมวันพ่ออนุบาล

31

Aug 2019

8:00 - 18:00

มหกรรมกีฬาอนุบาลศรีสุวิช 2562

30

Aug 2019

8:00 - 18:00

นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ทัศนศึกษา