ปฏิทินกิจกรรม

01

Dec 2020

8:00 - 18:00

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

06

Nov 2020

8:00 - 18:00

วันพบผู้ปกครอง อนุบาล : รับรายงานผลการสอบปลายภาคเรียน 2/2562

05

Nov 2020

8:00 - 18:00

ปิดภาคเรียนที่ 1/2563

02

Nov 2020

8:00 - 18:00

ประถม-มัธยม สอบปลายภาคเรียน 1/2563

31

Oct 2020

8:00 - 18:00

สอบสัมภาษณ์และสอบวัดระดับนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

30

Oct 2020

8:00 - 18:00

จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

29

Oct 2020

8:00 - 18:00

อนุบาลสอบปลายภาค 1/2563

24

Oct 2020

8:00 - 14:00

เรียนวันเสาร์ สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่ 1/2563

23

Oct 2020

8:00 - 16:00

หยุดเรียน 1 วัน วันปิยะมหาราช

26

Sep 2020

8:00 - 12:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4- ม.4