ปฏิทินกิจกรรม

17

May 2022

8:00 - 15:00

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

15

Mar 2022

9:53 - 14:00

เรียนภาคฤดูร้อน Summer 2022

04

Mar 2022

8:12 - 15:00

ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

01

Mar 2022

8:00 - 15:00

ประเมินผลปลายภาคเรียน 2/2564

16

Feb 2022

8:00 - 15:19

หยุดเรียนวันมาฆบูชา

12

Feb 2022

2:46 - 0:00

นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ O-Net

05

Feb 2022

8:00 - 12:00

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

05

Feb 2022

8:00 - 9:00

รายงานผลประเมินกลางภาคเรียน

01

Feb 2022

9:00 - 11:00

School Visit เปิดชมโรงเรียน

12

Jan 2022

8:00 - 15:00

ประเมินผลกลางภาคเรียน 2/2564