ปฏิทินกิจกรรม

08

มิ.ย. 2024

11:00 - 13:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2-ป.3

08

มิ.ย. 2024

10:00 - 11:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.4 - ป.5

08

มิ.ย. 2024

8:00 - 10:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.6

03

มิ.ย. 2024

8:00 - 15:00

หยุดเรียนชดเชยวันเฉลิมพระราชินี

31

พ.ค. 2024

9:00 - 11:00

ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

25

พ.ค. 2024

11:00 - 13:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-6

25

พ.ค. 2024

10:00 - 11:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน อ.2-3

25

พ.ค. 2024

8:00 - 10:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-3

22

พ.ค. 2024

8:00 - 15:00

หยุด 1 วัน วันวิสาขบูชา

21

พ.ค. 2024

9:00 - 0:00

ประชุมนักเรียนระดับประถม