ปฏิทินกิจกรรม

02

Aug 2021

8:00 - 15:00

ฝ่ายการเงินเปิดรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการเรียน

11

Jul 2021

8:00 - 12:00

พิธีทำบุญก้าวสู่ 60 ปี ศรีสุวิช

01

Jul 2021

0:00 - 0:00

เปิดจำหน่ายหนังสือ - เครื่องแบบนักเรียน 8.00-15.00 น.

18

May 2021

8:00 - 15:00

การเรียนในรูปแบบ Srisuvit@Home

02

Mar 2021

8:00 - 8:00

School Visit เปิดชมโรงเรียน

22

Feb 2021

8:00 - 8:00

สอบกลางภาคนักเรียนประถม-มัธยม

16

Feb 2021

9:00 - 11:00

School Visit เปิดชมโรงเรียน

16

Feb 2021

8:00 - 8:00

Pre Class อนุบาล 3 ขึ้น ป.1

01

Feb 2021

8:00 - 15:00

เปิดเรียนตามปกติ

25

Dec 2020

8:00 - 18:00

Winter Wonder Land