ปฏิทินกิจกรรม

02

Oct 2022

8:00 - 8:01

ปิดภาคเรียนที่1/2565

29

Sep 2022

8:00 - 15:00

อนุบาล 1-3 ประเมินปลายภาคเรียน 1/2565

28

Sep 2022

8:00 - 15:00

ประถม-มัธยม สอบปลายภาคเรียน1/2565

22

Sep 2022

9:00 - 11:00

SVT HSL Show Case

09

Sep 2022

8:00 - 12:00

มหกรรมกีฬาอนุบาล

05

Sep 2022

8:00 - 15:00

กีฬาสามัคคี มัธยมปลาย

02

Sep 2022

9:00 - 0:00

อนุบาล 1-3 รับอุดหนุนและนม

02

Sep 2022

9:00 - 11:00

มิติสัมพันธ์ อนุบาล 1

22

Aug 2022

8:00 - 14:00

Academic Week ปฐมวัย 22-23 Aug 2022

20

Aug 2022

8:00 - 14:00

ประชุมผู้ปกครองกลางภาคเรียน