ปฏิทินกิจกรรม

01

Jul 2020

8:00 -

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

25

May 2020

8:00 - 16:00

ติดต่อซื้อหนังสือ-เครื่องแบบนักเรียน

25

May 2020

8:00 -

สอบสัมภาษณ์และสอบวัดระดับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

18

May 2020

9:00 - 16:00

ช่วงเวลาเรียนรู้ Srisuvit@Home

01

Feb 2020

8:00 - 16:00

สอบO-NET

31

Jan 2020

9:00 - 12:00

มิติสัมพันธ์ อนุบาล3

18

Jan 2020

8:00 - 12:00

วันพบผู้ปกครอง3/2562

25

Dec 2019

8:00 - 10:00

กิจกรรมวันคริสต์มาส

23

Dec 2019

8:00 - 15:00

สอบกลางภาคเรียน

20

Dec 2019

9:00 - 12:00

มิติสัมพันธ์ อนุบาล 2