ปฏิทินกิจกรรม

25

Dec 2021

8:00 - 8:00

หยุดเรียนเนื่องในเทศกาลปีใหม่

20

Nov 2021

8:00 - 14:00

เรียนวันเสาร์ สัปดาห์แรก ภาคเรียนที่ 2/2564

01

Nov 2021

8:00 - 17:00

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น

30

Oct 2021

9:00 - 14:00

ประชุมผู้ปกครอง Online ชี้แจงรายละเอียดการเรียน

28

Oct 2021

9:00 - 14:00

ปฐมนิเทศนักเรียน Online ผ่าน Learning Platform

28

Oct 2021

8:00 - 8:00

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น

11

Oct 2021

8:00 - 8:00

ประถม-มัธยม รายงานผลการประเมินภาคเรียนที่ 1/2564

08

Oct 2021

8:00 - 8:00

อนุบาลรายงานผลพัฒนาการ

02

Oct 2021

8:00 - 8:00

อนุบาล 1-3 ประชุมผู้ปกครอง Online

27

Sep 2021

8:00 - 12:00

ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ระดับประถม-มัธยม