ปฏิทินกิจกรรม

02

Mar 2021

8:00 - 8:00

School Visit เปิดชมโรงเรียน

22

Feb 2021

8:00 - 8:00

สอบกลางภาคนักเรียนประถม-มัธยม

16

Feb 2021

9:00 - 11:00

School Visit เปิดชมโรงเรียน

15

Feb 2021

8:00 - 8:00

Pre Class ป.1 ม.1 ม.4

12

Feb 2021

8:00 - 8:00

กิจกรรม STEM อนุบาล 3

11

Feb 2021

8:00 - 15:00

ED.Fest ป.6 ขึ้น ม.1

01

Feb 2021

8:00 - 15:00

เปิดเรียนตามปกติ

25

Dec 2020

8:00 - 18:00

Winter Wonder Land

20

Dec 2020

5:00 - 10:00

Srisuvit FUN RUN 2020

10

Dec 2020

8:00 - 18:00

หยุดเรียน 10-13 Dec 2020