ปฏิทินกิจกรรม

02

Mar 2023

9:00 - 17:00

พิธีรับประกาศฯ ม.6 / Prom Night

01

Mar 2023

9:00 - 15:00

Congratulation Day

20

Feb 2023

8:00 - 15:00

สัปดาห์สอบปลายภาค 2/2565

14

Feb 2023

9:00 - 12:00

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

11

Feb 2023

8:00 - 15:00

นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ O-Net

04

Feb 2023

8:00 - 14:00

ประชุมผู้ปกครองกลางภาคเรียน 2/2565

25

Jan 2023

8:00 - 15:00

กีฬาสายชั้น ป.3-4

20

Jan 2023

8:00 - 0:00

มิติสัมพันธ์ อนุบาล 3

16

Jan 2023

8:00 - 15:00

หยุดเรียน วันครู

09

Jan 2023

8:00 - 15:00

ประถม-มัธยม สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565