รางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และ คณิตเลขเร็วระดับกลางและภาคตะวันออก ชิงถ้วยรางวัลศึกษาธิการภาค9
🏆เด็กชายธีรภัทร มุทรพัฒน์ 
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 #ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
🏅เด็กชายเสกพงศ์กฤต ผดุงศักดิ์ชัยกุล
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 #รางวัลเหรียญทอง
🏅เด็กหญิงปวริศา เฉียงเอก
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 #รางวัลเหรียญทอง 
👏👏👏👍👍👍👍👍