รางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และ คณิตเลขเร็วระดับกลางและภาคตะวันออก ชิงถ้วยรางวัลศึกษาธิการภาค9
?เด็กชายธีรภัทร มุทรพัฒน์ 
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 #ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
?เด็กชายเสกพงศ์กฤต ผดุงศักดิ์ชัยกุล
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 #รางวัลเหรียญทอง
?เด็กหญิงปวริศา เฉียงเอก
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 #รางวัลเหรียญทอง 
????????