#สรุปหัวข้อการเรียน [email protected] : Google classroom

[email protected] : Google classroom ?
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
#สรุปหัวข้อการเรียนในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีนักเรียนเข้าเรียนมากกว่า 85%  ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน และดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี 
#srisuvitschool
#SVT ???