When I See you again

“คืนวันช่างแสนนาน เมื่อเธอไม่อยู่ตรงนี้ 
แต่จะจำไว้เล่าให้ฟังเมื่อเราได้เจอกันอีกที 
เราเดินมาแสนไกล จากเริ่มต้นวันนั้น 
จะไปคุยเรื่องราวที่เจอให้ฟังเมื่อเราได้พบกัน...
วันที่เราได้พบกัน "

คุณครูทุกคนคิดถึงและรอเจอนักเรียนที่โรงเรียนนะคะ
When I see you again ... 1 กรกฎาคม 2563 ?