"แปรรูปอนุรักษ์ พืชผักครัวไทย" ระดับอนุบาล 3

สัปดาห์เอกลักษณ์ไทย วิถีใหม่ในความเป็นไทย  10 – 12 มกราคม 2565
นักเรียนปฐมวัยระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นอนุบาล 3 ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทยด้วยการทำกิจกรรม “เรียนรู้สู่โครงงาน สืบสานเอกลักษณ์ไทย” 
กิจกรรม 
“แปรรูปอนุรักษ์ พืชผักครัวไทย” ระดับอนุบาล 3
#อนุบาลศรีสุวิช
#srisuvitschool
#เพราะก้าวแรกคือก้าวที่สำคัญ