นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนศรีสุวิช ศึกษาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2565

Anything is possible when you have the right people there to support you.

นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนศรีสุวิช ศึกษาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2565