Science In C Major : Quantum concerto ?????

#จัดงานวันวิทย์ให้ได้ทั้งความรู้และความรัก ❤️  #ต้องที่ศรีสุวิช
>>> Science In C Major : Quantum concerto<<< ?????
>>>ร้อง เล่น เต้น เลคเชอร์
“ดนตรี” ส่วนผสมของวิทยาศาสตร์กับศิลปะ 
กิจกรรมที่ให้นักเรียน คุ้นเคยกับโลกของควอนตัมได้ง่ายขึ้น เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เคล้ากับเสียงดนตรีเพราะๆ