กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสุวิช ปีการศึกษา 2564

? กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสุวิช ปีการศึกษา 2564

?แจ้งรายละเอียดเกมส์ที่ใช้ทำการแข่งขัน รายการ Coding Tournament ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2564

▪️วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 - 15.40 น

❗️ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าห้องรายงานตัวก่อนการแข่งขัน 10-15 นาที

#นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร

#SVTScienceWeek2021

#SrisuvitSchool???