congratulations

🎉 ขอแสดงความยินดีกับลูกๆอนุบาล ที่ ได้รับรางวัล #อันดับ1 🏆#เหรียญทอง 🥇

#แข่งขันกายบริการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563

#SVT 🔴🟡🔵

#Srisuvitschool

#อนุบาลศรีสุวิช

#เติบโตอย่างมีพัฒนาการ_เริ่มต้นวัยอนุบาลที่ศรีสุวิช