SVT_ส่งความสุขทุกวันศุกร์

#ส่งความสุขทุกวันศุกร์ กับศรีสุวิชกิจการสัมพันธ์

กิจกรรมหลากหลายท้าทายความสามารถครอบครัวศรีสุวิช ?????‍♀️?‍♂️?‍♀️

รับ #Mission ในทุก #วันศุกร์ ปฏิบัติภารกิจแล้ว #ส่งคลิปสั้นๆเพื่อร่วมชิงของรางวัล ?

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจ First mission 18 June 2021