โรงเรียนศรีสุวิชรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ❤️

โรงเรียนศรีสุวิชรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ❤️
1.ผอ ดำริ สุริยา โรงบ้านบ้านดินดำ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำบลเจดีย์หลวง-ท่าก๊อ
2.ผอ.กิตติศักดิ์  อัครสิริธีรกุล โรงเรียนบ้านแม่ต่ำ
3.ผอ ประกอบ สนมฉ่ำ   โรงเรียนบ้านร้องบง
4.ผอ  อุดม   บุญทา   โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
5.รอง ผอ ธนวัฒน์  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
6.ผอ ศิริรัตน์ เขื่อนข่าย โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
7.ผอ ชาญณรงค์ อมรสิริสิงขร  โรงเรียนบ้านปางหลวง
8.ผอ สนิท นันทะชัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
9.ผอ ยงยุทธ สิงตะนะ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
10..ผอ ฐิตินันท์ ไชยลังกา โรงเรียนบ้านปางหก
11.ผอ บุญไชย  เขื่อนข่าย โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ
12.ผอ สุรัฐชัย  มโนใจ โรงเรียนบ้านสันก้างปลา
13.ผอ ปฐมทัศน์  อวดห้าว โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)
14.ผอ วิภาดา ยะตา โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
15.ผอ จาตุรงค์  เทสมุทร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ
16.ผอ ประภาวรินทร์ วิเชียรสรรค์ โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว