เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนในห้องเรียน

🇨🇳โรงเรียนศรีสุวิช ยินดีต้อนรับ สช. พร้อมคณะติดตามครูอาสาสมัครจีนจาก Hanban เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนในห้องเรียน