ศึกษาดูงาน ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นักเรียน Track สถาปัตยกรรม  Track นิเทศศาสตร์และมัลติมีเดีย ศึกษาดูงาน ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 🎨🤹🎼🥁 #SrisuvitSchool  #มัธยมปลาย #มัธยมปลายศรีสุวิช