ข่าวสารโรงเรียน

เตรียมความพร้อมลงสนามสอบ A-level O-net 2565

#เตรียมความพร้อมลงสนามสอบ A-level O-net 2565  

? ฝ่ายวิชาการโรงเรียนศรีสุวิชได้จัดให้มีการสรุปเนื้อหา…

Get Ready!! ? TU X SVT ME-D : Pre-Medical Engineering and Digital Technology

Get Ready!! ? TU  X SVT 

ME-D  : Pre-Medical Engineering and Digital Technology 

ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์…