ข่าวสารโรงเรียน

ศึกษาดูงาน ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นักเรียน Track สถาปัตยกรรม  Track นิเทศศาสตร์และมัลติมีเดีย ศึกษาดูงาน ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 🎨🤹🎼🥁
#SrisuvitSchool 
#มัธยมปลาย
#…

งานแถลงข่าว #SVT_Run2022

งานแถลงข่าว…

#MOU ความร่วมมือทางวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ โรงเรียนศรีสุวิช

Hello December สวัสดีธันวาคม วันนี้วันดี เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันแรกของเดือนธันวาคม…

It's time to gain new experiences.

22.11.22 🎈
SVT #M.6 B.E.2565📚
>>>It's time to gain new experiences.<<<
พี่ ๆ ม.6 ปี 2565 ... ใกล้จบการศึกษาแล้ว
15…