ปฏิทินกิจกรรม

18

มี.ค. 2024

8:00 - 14:00

Summer Course 2024

27

ก.พ. 2024

8:00 - 15:00

สอบปลายดภาคเรียนที่ 2/2566

24

ก.พ. 2024

8:00 - 17:00

หยุดเรียน 24-26

18

ก.พ. 2024

19:00 - 20:00

Prom Night

13

ก.พ. 2024

9:00 - 23:00

Srisuvit School Visit

10

ก.พ. 2024

8:00 - 15:00

นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ O-Net

31

ม.ค. 2024

8:00 - 15:00

Leadership Camp มัธยมปีที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

23

ม.ค. 2024

9:00 - 11:00

Schoot Visit เยี่ยมชมห้องเรียน

16

ม.ค. 2024

8:00 - 15:00

วันครู : หยุดเรียน Teacher's Day

12

ม.ค. 2024

8:00 - 15:00

กีฬาสายชั้น ป.1-3