ปฏิทินกิจกรรม

16

พ.ค. 2023

8:00 - 15:00

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

11

เม.ย. 2023

8:00 - 14:00

เรียนซัมเมอร์วันสุดท้าย ชุดผ้าไทย

31

มี.ค. 2023

8:00 - 15:00

รับเอกสารนักเรียนจบการศึกษา

26

มี.ค. 2023

8:00 - 14:00

รับผลการเรียนนักเรียน ป.1-ป.5

25

มี.ค. 2023

8:00 - 14:00

รับผลการเรียนนักเรียน ป.6-ม.5

24

มี.ค. 2023

9:00 - 10:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล

15

มี.ค. 2023

8:00 - 14:00

Summer Course 2023

11

มี.ค. 2023

8:00 - 12:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย

02

มี.ค. 2023

9:00 - 17:00

พิธีรับประกาศฯ ม.6 / Prom Night

01

มี.ค. 2023

9:00 - 15:00

Congratulation Day