ปฏิทินกิจกรรม

24

Dec 2022

8:00 - 18:00

ปิดเรียนเทศกาลปีใหม่

23

Dec 2022

8:00 - 15:00

Winder Wonder Land

18

Dec 2022

5:00 - 10:00

SVT Run 2022 Charity for kids

17

Dec 2022

8:00 - 0:00

สอบวัดระดับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

25

Nov 2022

8:00 - 17:00

จองสิทธิ์นักเรียนขึ้นชั้น ป.1 ม.1 ม.4

12

Nov 2022

8:48 - 14:00

เรียนเสาร์ สัปดาห์แรก ภาคเรียนที่ 2/2565

02

Oct 2022

8:00 - 8:01

ปิดภาคเรียนที่1/2565

29

Sep 2022

8:00 - 15:00

อนุบาล 1-3 ประเมินปลายภาคเรียน 1/2565

28

Sep 2022

8:00 - 15:00

ประถม-มัธยม สอบปลายภาคเรียน1/2565

22

Sep 2022

9:00 - 11:00

SVT HSL Show Case