ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ อานนท์ คงเกตุ และคณะคุณครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ อานนท์ คงเกตุ และคณะคุณครูโรงเรียนบ้านเขาแหลม จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนและระบบการทำงานต่างๆภายในโรงเรียน