การส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา

โรงเรียนศรีสุวิชยินดีต้อนรับ ท่านสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ รองประธาน คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาสังคมสุขภาวะเชิงพื้นที่ พัทยา - บางละมุง และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนและติดตามข้อมูลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีสุวิช ระยะที่ 1 ภายใต้อนุกรรมการบูรณาการ ขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน