เริ่มต้นการเรียนรู้ ตั้งแต่วัยอนุบาล @ โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ 038-241222 , 038-241333 ต่อ 111 -115

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • ประกาศโรงเรียนศรีสุวิช เรื่อง ระเบียบรับสมัครครูผู้สอนทุกรายวิชา …………………………….…….………. ด้วย โรงเรียนศรีสุวิช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ตั้ง เลขที่๕๕๕ หมู่ที่๕...
    • DSC_4565.JPG
      เรียนพิเศษเย็น วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เรียนวันเสาร์ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ติดต่อสอบถามได้ฝ่ายธุรการ 038-241222 , 038-241333 ต่อ 111-115

Visitors: 90,337