Science In C Major : Quantum concerto 🎤🎹🎼🎷🎺

#จัดงานวันวิทย์ให้ได้ทั้งความรู้และความรัก ❤️  #ต้องที่ศรีสุวิช >>> Science In C Major : Quantum concerto<<< 🎤🎹🎼🎷🎺 >>>ร้อง เล่น เต้น เลคเชอร์ “ดนตรี” ส่วนผสมของวิทยาศาสตร์กับศิลปะ  กิจกรรมที่ให้นักเรียน คุ้นเคยกับโลกของควอนตัมได้ง่ายขึ้น เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เคล้ากับเสียงดนตรีเพราะๆ