พิธีเบิกเนตรและสวดถวายพระพร

พิธีเบิกเนตรและสวดถวายพระพร ในการจัดตั้งพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระปิยะมหาราช ในเวลา 5.55 นาฬิกา