ไข้เลือดออกภัยเงียบที่ควรระวัง

โรคไข้เลือดออก สายพันธุ์เดงกี่ เป็นอย่างไร? โรคไข้เลือดออก สายพันธุ์เดงกี่ หรือโรคไข้เลือดแดนกี่ เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Aedes aegyti) มียุงลายตัวเมียเป็นพาหะ ไปกัดคนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเชื้อโรคจะไปอยู่ที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง และเมื่อยุงไปกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน ซึ่งเชื้อจะอยู่ในร่างกายประมาณ 2-7 วัน ก็จะแสดงอาการของโรคขึ้น ส่วนใหญ่มักเกิดกับเด็ก โดยอาการของโรคไข้เลือดออกไม่จำเพาะ ในเด็กเท่านั้นแต่ยังสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ใหญ่ได้อีกด้วย ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออกแดนกี่จะมีอาการไข้และมีผื่นในเด็กส่วนผู้ใหญ่อาจมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ หากให้การรักษาช้า อาจเสียชีวิตได้ อาการของโรคไข้เลือดออก สายพันธุ์เดงกี่ ลักษณะสำคัญของโรคนี้ คือ •ไข้สูงเฉียบพลันประมาณ 2-7 วัน •เบื่ออาหาร •หน้าแดงปวดศีรษะร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน •อาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย •บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา •อาจมีกำเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟัน •ถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้ •ในรายที่ช็อกจะสังเกตได้จากการที่ให้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้ วิธีป้องกันไข้เลือดออก วิธีป้องกันไข่เลือดออกที่ดีที่สุดคือการควบคุมการแพร่กระจายของยุงลาย •กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเช่น กะลา ยาง กระป๋อง จานรองตู้กับข้าว หาฝาปิดภาชนะ เช่น โอ่ง ถัง •ในแหล่งน้ำสาธารณะอาจจะเลี้ยงปลาเพื่อกินลูกน้ำหรือใส่ทรายอะเบทเพื่อฆ่าลูกน้ำ ใส่ปูนแดง หรือลูกมะกรูด •ระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด โดยหลีกเลี่ยงแหล่งที่มียุงชุกชุม และทายากันยุง •รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ •ออกกำลังกายสม่ำเสมอ