สาระน่ารู้

ประวัติวันไหว้ครู เดือนมิถุนายน ความเป็นมาและความสำคัญพิธีไหว้ครู

ช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ นักเรียน นักศึกษา…

พัฒนาสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ให้ลูกกันเถอะ

สมองมีต้นกำเนิดมาจากซีรีบรัม(สมองส่วนหน้า…

คำไทยที่มักใช้ผิด

คำที่มักเขียนผิดกันเป็นประจำ ทั้งคำไทย คำทับศัพท์ คำที่คุ้นหูและคุ้นตามาตั้งแต่เด็ก…

ทักษะสำคัญในการเริ่มฝึกเขียน

“ทำไมลูกเขียนหนังสือไม่ได้สักที?”